Verkocht/Sold 2 miniaturen uit een gebedenboek

Informeer naar dit stuk

Twee geschilderde miniaturen uit een gebeden boek, rond 1500, uit Noord Frankrijk of de Zuidelijke Nederlanden.

Voorstellende "Hof van Olijven" en "de Geseling van Christus". Na enig onderzoek blijken ze uit een serie van 6 miniaturen te komen. De 4 andere miniaturen zijn in 1902 tentoongesteld op een expositie van het Gruuthuse Museum te Brugge.Allen met hetzelfde thema,De Passie van Christus. Het motief van de banderol komt ook overeen, "In Charitas Totus ". De conclusie luidt dat het hier om miniaturen gaat , die uit hetzelfde gebedenboek komen. Erg hoge museale kwaliteit.

afmetingen van de miniaturen 10x16 cm.

 

Two painted miniatures from a prayer book, Northern France or the Southern Netherlands, around 1500.

Depicted are 'the Flagellation of the Christ"and the garden of Olives". After some research it appears that they come from a series of 6. The 4 other miniatureshave been exhibeted at 1902exhibition of the Gruuthuse Museumin Bruges. All have the same theme, the Passion of the Christ. The motto of the banderole is also identical (In Charitas Totus). The conclusion is that they come from one and the same prayer book.

Very high,museum quality.

miniatures 10x16 cm


Extra informatie

Eeuw

,

Telefoon: +316 55115934 - Mail: info@quellinus.nl

Kunst beleef je. Wij bieden antiek die je toegang geeft tot een andere wereld

Benieuwd naar onze bijzonder stukken? Bekijk de gehele collectie op de website en laat je vervoeren en inspireren. Spreekt een stuk je aan en wil je er meer over leren?
©  Quellinus Oude kunst en Antiek | website bouwer Duidelijk Online