Albast Mechelen Opstanding van Lazarus

Informeer naar dit stuk

Mechelen 16de eeuw, Een reliëf gesneden uit albast, met rood en goud accenten. Het stelt de verrijzenis van Lazarus voor. Een zeldzame voorstelling. Het stuk is gesigneerd met IDS, Iohannes Daems Fecit?

Jezus gaat op bezoek bij Martha en Maria en hoort veel gehuil. Hij krijgt te horen dat hun broer en Jezus' goede vriend Lazarus 3 dagen geleden is overleden.

Jezus gaat naar zijn graf , waarop de zussen zeggen ; ecce iam foetet, wat betekent; zie, hij ruikt reeds onaangenaam. Op het albast zie je Martha en Maria hun gezicht bedekken tegen de stank.

Jezus zegt tegen Lazarus ,kom en sta op en Lazarus staat op. Lazarus wordt van de boeien van de dood bevrijdt. Op het albast zie je Lazarus in zijn graf zitten , terwijl Jezus hem van zijn boeien bevrijdt.

11 x 9 cm. Een stuk is gelijmd en er mist een stuk.

Mechelen (Malines) 16th century, A relief carved from alabaster, with red and gold accents. It represents the resurrection of Lazarus. A rare scene. Signed with IDS, Johannes Daems Fecit?

Jesus goes to visit Martha and Mary and hears a lot of crying. He is told that their brother and Jesus' close friend Lazarus passed away 3 days ago.

Jesus goes to his grave, whereupon the sisters say; ecce iam foetet, meaning; behold, he already smells unpleasant. On the alabaster you can see Martha and Mary covering their faces against the stench.

Jesus says to Lazarus, Come and arise, and Lazarus will rise. Lazarus is freed from the chains of death. On the alabaster you see Lazarus sitting in his tomb, while Jesus frees him from his bonds.

11x9cm. One piece is glued and one piece is missing.


Extra informatie

Eeuw

Telefoon: +316 55115934 - Mail: info@quellinus.nl

Kunst beleef je. Wij bieden antiek die je toegang geeft tot een andere wereld

Benieuwd naar onze bijzonder stukken? Bekijk de gehele collectie op de website en laat je vervoeren en inspireren. Spreekt een stuk je aan en wil je er meer over leren?
©  Quellinus Oude kunst en Antiek | website bouwer Duidelijk Online