St Hiëronymus en Damasus

2,900.00

Informeer naar dit stuk

Op deze glas in lood ramen zien we de Heilige Geest in de vorm van een duif die Paus Damasus inspireert om opdracht te geven voor de vertaling van de Bijbel. Hiëronymus is afgebeeld met een schrijfveer in de ene hand en  in de andere houdt hij het Vulgaat vast. Hiëronymus werd in de middeleeuwen vaak als een cardinaal afgebeeld. Late 16de eeuw, vroege 17de eeuw. Waaarschijnlijk de Nederlanden.

Hiëronymus van Stridon, was een schrijver, vertaler en kluizenaar in het vroege Christendom. In de oudste stromingen is hij ook een kerkleraar, kerkvader en heilige. Hiëronymus is de patroonheilige van de vertalers.Tussen 383 en 385 verbleef Hiëronymus als secretaris en vriend van paus Damasus I teRome. In opdracht van deze paus begon hij er te werken aan een nieuwe vertaling van de Bijbel in het Latijn, de zogenoemde Vulgaat,  Tussen 390 en 405 maakte hij de Vulgaat, een bijbelvertaling in alledaags Latijn, grotendeels gebaseerd op oorspronkelijke Hebreeuwse bronnen. Tijdens het Concilie van Trente(1545-1563), ruim 1100 jaar later, verklaarde de Katholieke Kerk deze bijbel tot de enige gezaghebbende tekst.

afmetingen per glas in lood ; 52 x 53,5 cm

 

 

On these stained glass windows are depicted; the Holy Spirit in the form of the dove who inspired Pope Damasus to commission the translation of the Bible. Jerome is depicted holding a quill in one hand and holding the Vulgate in the other. In the Middle Ages, Jerome was often depicted as a cardinal. Late 16th century, early 17th century. Probably the Netherlands.

Jerome of Stridon, was a writer, translator and hermit in early Christianity. In the oldest schools he is also a Doctor of the Church, Father of the Church and Saint. Jerome is the patron saint of translators. Between 383 and 385 Jerome stayed in Rome as secretary and friend of Pope Damasus I. At the behest of this pope, he began work on a new translation of the Bible into Latin, the so-called Vulgate. Between 390 and 405, he made the Vulgate, a Bible translation into everyday Latin, largely based on original Hebrew sources. At the Council of Trent (1545-1563), more than 1,100 years later, the Catholic Church declared this Bible the only authoritative text.

dimensions per stained glass; 52 x 53.5 cm


Extra informatie

Telefoon: +316 55115934 - Mail: info@quellinus.nl

Kunst beleef je. Wij bieden antiek die je toegang geeft tot een andere wereld

Benieuwd naar onze bijzonder stukken? Bekijk de gehele collectie op de website en laat je vervoeren en inspireren. Spreekt een stuk je aan en wil je er meer over leren?
©  Quellinus Oude kunst en Antiek | website bouwer Duidelijk Online